Trafik Kazalarında

Pert Araç Bedeli

Trafik kazası sonucu, pert olan aracın rayiç bedeline ilişkin ödeme yapılmaması veya kısmi ödeme halinde talep edilecek tazminattır.

Maddi - Manevi Tazminat

Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları sonucunda, hak sahiplerinin talep edebileceği tazminattır.

Hasar Tazmini / Hasar Farkı

Sigorta Şirketi tarafından kazalı araçta oluşan hasarın karşılanmaması ve/veya çıkma parça kullanarak eksik ödeme yapılması neticesinde ortaya çıkan tazminattır..

İthal Araç ÖTV Affı 2019

Aracınızdaki tüm tedbir ve mahrumiyetleri ÖTV affı ile çözümleyebilirsiniz.