Trafik Kazalarında

Pert Araç Bedeli

Trafik kazası sonucu, pert olan aracın rayiç bedeline ilişkin ödeme yapılmaması veya kısmi ödeme halinde talep edilecek tazminattır.

Maddi - Manevi Tazminat

Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları sonucunda, hak sahiplerinin talep edebileceği tazminattır.

Hasar Tazmini

Sigorta Şirketi tarafından kazalı araçta oluşan hasarın karşılanmaması neticesinde ortaya çıkan tazminattır.

Ticari Kazanç Kaybı

Kazalı aracın onarım sürecinde, aracın kullanılamaması nedeniyle uğranılan maddi kayba ilişkin tazminattır.

WhatsApp chat WhatsApp Hukuki Danışma