Trafik Kazalarından Kaynaklı

Maddi - Manevi Tazminat

Yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları sonucunda, hak sahiplerinin talep edebileceği tazminattır.

Detaylı Bilgi Tıklayınız

Hasar Tazmini

Sigorta Şirketi tarafından kazalı araçlı oluşan hasarın karşılanmaması neticesinde ortaya çıkan tazminattır.

Detaylı Bilgi Tıklayınız

Ticari Kazanç Kaybı

Kazalı aracın onarım sürecinde, aracın kullanılamaması nedeniyle uğranılan maddi kayba ilişkin tazminattır.

Detaylı Bilgi Tıklayınız