İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
    Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;
I. BOŞANMA HUSUSU:
Taraflar bir yılı aşkın süredir birliktedirler. Evlilik birliği bu süre zarfında sarsılmış ve taraflar anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişlerdir.
II. VELAYET:
Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye verilecektir. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi hususunda taraflar tam bir mutabakat içindedir.
III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

1. Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 500.00.-TL (BeşyüzTürkLirası) iştirak nafakası ödeyecektir. (Nafaka bedeli her yılın 1 Ocak tarihinde geçen yılın TÜFE oranında arttırılacaktır.)
2. Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Okulundaki daki eğitim giderinin tamamını (Okul taksitleri, okul servisi, yemek ve kitap giderleri ve bu giderlerin her türlü vergileri) davalı baba ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde davacı eş işbu paraları öder ve davalı eşe rücu eder.
3. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmamaktadır.

IV. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:
Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;
1. … adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe bırakılacaktır.
2. Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davacı eşe ait olacaktır.
3. Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davalı eşe ait olacaktır.
Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.
V. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:
Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;
1. Her hafta sonu Cuma akşamı saat 18.00’dan Pazar akşamı 18.00’a kadar kendi ikametgâhında kalmak sureti ile görecektir,
2. Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek,
3. Dini bayramların ilk iki gününde,
4. Milli bayramların yarım gününde,
5. Kış sömestir tatilinin 1 haftası ve
6. 6. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı babanın müşterek çocuğu görmesi hususunda davacı eş ile mutabakata varılmıştır.
Beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2016 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır.
DAVACI ASİL                                                                                                             DAVALI ASİL

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Anlaşmalı boşanmada iyi hazırlanmış bir protokol ile problem yaşanmadan kısa sürede boşanma sonuçlanabilir.
2. Anlaşmalı boşanma sürecini hızlandırabilmek için tevziden alınan duruşma gününü daha ön bir tarihe alınmalıdır.
3. Anlaşmalı boşanmanın asli unsuru yanında fer’i unsurlarının da ( velayet, tazminat ve nafaka gibi ) açık bir şekilde protokolde belirlenmesi lazım.
4. Boşanma kararı açıklandığında boşanma hükmünün kesinleşebilmesi için bir an evvel taraflara mahkeme kararının tebliği sağlanmalıdır. Taraflara tebligat ulaştıktan sonra boşanma kararının hüküm ifa edilebilmesi için boşanan tarafların bilgileri kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğüne götürülerek kayda geçilmelidir.