Teknolojik gelişmeler neticesinde insan hayatını sağlıksal problemler ortaya çıktığı gibi gibi hukuki açıdan da tehdit etmektedir. Tek tuş ile tüm haber ve paylaşımlara ulaşabilmenin verdiği haz ve bu rahatlık sebebiyle başkalarına ait özel içerikleri hiç düşünmeden sosyal ortamda paylaşmaktadır. Bu olumsuz davranış bilgileri ( fotoğraf, video, vb. ) paylaşılan insanların mağduriyetine sebep olmaktadır.
5651 sayılı Kanunda haber, video, ses ve resim gibi internette yayımlanan her türlü bilgi ve belge içerik olarak adlandırılır. içerik sağlayıcı; “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunda “hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” ise yer sağlayıcı olarak tanımlanmıştır. Kanunun 5. Maddesinde yer sağlayıcının, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı ifade edilmektedir. Ancak yer sağlayıcının haberdar edilmesi halinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Kanunun 9. Maddesinde ise içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebileceğini ifade etmektedir.
    Kanunda belirtilen tanımlamalar dikkate alındığında yukarıda belirtilen örneklerde haber sitesinin yöneticisi veya sahibi içerik sağlayıcısı olarak değerlendirilebilir. Haber sitesinin barındırıldığı sunucuların sahibi ise yer sağlayıcı olarak değerlendirilir. Örneğin; Haber sitesinin sahibi, siteyi kendi sunucularında barındırıyor ise hem yer sağlayıcı hem de içerik sağlayıcıdır. Fakat Youtube sitesi firmanın kendi sunucularında barındırdığı için Youtube yer sağlayıcı konumundadır. Youtube’un içeriğini oluşturan videolar kullanıcılar tarafından girildiği için, Youtube’a video yükleyen tüm kullanıcılar içerik sağlayıcı konumundadır. mağdur öncelikle içerik sağlayıcıya içeriğin kaldırılması talebinde bulunmalı ulaşmaması halinde yer sağlayıcıya talepte bulunmalıdır. Mağdurun bu talepleri sonuçsuz kaldığında ise mahkemeye başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilir. Sonuca ulaşabilmek adına uzman bir Avukattan destek almanızda yarar vardır.