“Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.”
İhering