Hurda yasası 2018 kapsamında hurdaya ayrılacak araçların vergi, ceza, icra, banka borçları silinecek mi?

1997/Model altı aracınız varsa ve aracınızdan dolayı ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergi borcunuz, plakaya uygulanan ceza borçları, trafik cezası borçlarınız varsa bu borçlarınızın tamamı hurda yasası kapsamında silinecek. Aracınızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk edecek olan tüm borçları silinecek. Ayrıca 31 Aralık 2016 tarihine kadar plakaya uygulanmış ceza tutarları da tamamen silinecek.

Ayrıca kayıp olan ya da mevcut olmayan 2005 model ve altı araçlarınız için de yeni hurda yasasından yararlanabileceksiniz. Bunun için aracınızın mevcut olmadığı ya da kayıp olduğunu belgelemeniz ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar araç ile ilgili borcun 1/4’ünü vergi dairesine ödemeniz gerekiyor. Ödeme işlemini tamamladıktan sonra kayıp olan aracın kalan tüm borçları silinecek ve ödemeyi takiben aracın trafik tescildeki kaydı silinecek.

Hurda araçlar hangi kurumlara teslim edilecek, başvuru nasıl ve nereye ve ne zaman yapılacak, gerekli belgeler neler?

Hurda araç yasası kapsamında başvurular öncelikle trafik tescil şubelerine yapılacak. Mevcut olan araçlar ile mevcut olmayan ya da motorlu taşıtlar olma vasfını yitirmiş aracınız için başvuru işlemleri ve başvuru şekli ayrı ayrı değerlendirilecek.

1997 model ve altı mevcut olan araçlar için hurda araç yasasından yararlanma başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?

Aracınızı teslim edebilmeniz için öncelikle herhangi bir trafik tescil müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor. Trafik tescile başvuru yaparken aracınızı teslim edeceğiniz yere göre başvuru formu değişmektedir.

Aracınızı Büyükşehir Belediyesine ya da İl özel İdaresine teslim edecekseniz tebliğ ekinde yer alan Ek/1A İl Özel İdarelerine / Büyükşehir Belediyelerine teslim edilecek taşıtlar için başvuru formu için tıklayınız.

Aracınızı MKEK Müdürlüklerinden birine teslim edecekseniz tebliğ ekinde yer alan Ek: 1B MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlar için başvuru formu için tıklayınız.

Trafik tescil şubesine başvuru yaptıktan sonra size şube tarafından kanundan yararlanabileceğinize dair aşağıdaki gibi bir belge verilecektir.

Trafik tescilden yukarıdaki gibi EK 2 belgesini aldıktan sonra araçlarınızı bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi ya da İl Özel İdarelerine ya da belirlenen bedel karşılığında Kırıkkale ve İzmir Aliağa MKEK Hurda Müdürlüklerine teslim edebilirsiniz.

İl Özel İdaresi veya Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek taşıtlar için başvuru formu için tıklayınız.

MKEK Müdürlüklerine teslim edilecek taşıtlar için başvuru formu için tıklayınız.

EK 4 hurda araç teslim tutanağı örneği

Aracı teslim edip teslim tutanağını aldıktan sonra tebliğ ekinde yer alan Ek 5 belgesi ve ekleri ile yeniden trafik tescile başvuru yapmanız gerekiyor. EK 5 belgesini indirmek için tıklayınız.

EK 5 belgesine ek olarak ayrıca aşağıdaki belgeleri de eklemeniz gerekiyor.

1-) Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi
2-) Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği
3-) 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve işlem Formu
4-) Taşıtın Plakaları
5-) Noter Satış Senedi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir
Belge (Taşıtı kendi adına tescilli olmayan mükellefler için)

Hurda yasasından yararlanabilmeniz için 31 Aralık 2018 tarihe kadar aracınızı teslim etmiş olmanız gerekmektedir

Eğer aracınızı MKEK Müdürlüklerine teslim ettiyseniz hurdaya çıkarma işlemi tamamlandıktan sonra trafik tescilden alınan Hurdaya Çıkarılmıştır şerhli Motorlu Araç Tescil Belgesini ilgili MKEK müdürlüğüne teslim etmeniz gerekiyor.

Trafik tescildeki işlemlerin tamamlanmasının ardından başvuru yaptığınız trafik tescil şubesi hurdaya ayrılma tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde aracınızı hurdaya ayırdığınıza dair belgeleri ve ekleri bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirecek. Bu süreçte sizin vergi dairesine başvuru yapmanıza gerek yok.

Trafik tescilden gelen yazı üzerine vergi dairesi tarafından araçtan kaynaklı motorlu taşıtlar vergi mükellefiyeti sona erdirilecek. Mükellefiyet silindikten sonra araç adına 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zamları, gecikme faizleri, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar plakaya kesilmiş olan trafik cezaları silinecek. Bu borçlar nedeniyle mal varlığınıza konulmuş olan hacizler kaldırılacak ve vergi dairesi tarafından yapılan işlemler tarafınıza yazılı olarak bildirilecek.

Aracınızı aşağıdaki kurumlardan birine teslim edebilirsiniz;

İl özel idareleri,
Büyükşehir Belediyeleri,
Makine ve Kimya Endüstrüsü Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü.
Aracı, araç sahibinin teslim etmesi ve yanında kimlik fotokopisi ile araç ruhsatını bulundurması gerekmektedir. Eğer aracın kilosu başına ücret almak istiyorsanız Makine ve Kimya Endüstrüsü Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekir. Diğer kurumlara ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz.

Mevcut olmayan/kayıp olan/Araç olma vasfını yitirmiş 2005 Model ve Altı Araçlar için başvuru işlemleri nereye ve nasıl yapılacak?

Yasa kapsamında 2005 Model ve altı olan, adınıza trafik tescilde kaydı olan ancak kayıp olan ya da motorlu taşıtlar vasfını yitirmiş araç sahipleri de yararlanabilecek.

Bunun öncelikle için tebliğ ekinde yer alan Mevcut Olmayan taşıtlar için EK: 6 formu ya da Belge İbraz Edilerek Mevcut Olmadığı / Motorlu Taşıt Vasfını Kaybettiği ispatlanan taşıtlar için EK:7 ile trafik tescil şubesine başvurmanız gerekiyor.

EK:6 belgesini indirmek için tıklayınız.

EK:7 belgesini indirmek için tıklayınız.

Başvuru yaptıktan sonra taşıta ait borcun ana para tutarının 1/4’ünü 31/12/2018 tarihine kadar ödemeniz halinde aracın geri kalan borçları, gecikme zamları ve faizlerin tamamı silinecek.

Mevcut olmayan araçlar için trafik tescil şubesine başvuru yapıldığında trafik tescil şubesi başvuru tarihinden 5 yıl önceki takvim yılı 01 Ocak tarihinden itibaren;

1- Taşıta (taşıtın tescil plakasına veya taşıtın sürücüsüne) ait tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,
2 – Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,
3 – Taşıtın tescil kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,
4 – Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,
5 – Taşıtın fenni muayenesinin yaptırılmamış olduğunun,
tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Eğer yukarıdaki şartlardan birini sağlamıyorsanız mevcut olmayan aracınız için bu yasadan yararlanamayacaksınız.

Ancak taşıtın mevcut olmadığını mahkeme kararı ile belgelerseniz, diğer resmi kurum ve ya kuruluşlardan alınan belgeler ile belgelerseniz yukarıdaki şartlar aranmayacak.

Mevcut olmayan aracınız için trafik tescile başvuru yaptıktan sonra trafik tescil size EK 8 ya da EK 9 belgesini verecek ve siz bu belgeler ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvuracaksınız. Alınacak belge örnekleri aşağıdaki gibidir.

EK 9 belge örneği de aşağıdaki gibidir.

Aracınızın durumuna göre trafik tescilden yukarıdaki belgelerden birisini aldıktan sonra tebliğ ekinde yer alan Mevcut Olmayan veya Taşıt Vasfını Kaybetmiş Taşıtlar için EK:10 dilekçesi ile bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine başvuru yapmanız gerekiyor.

EK:10 başvuru dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Başvurunuz üzerine Vergi Dairesi araç adına tahakkuk etmiş olan borçların ana para tutarlarının 1/4’ünü sizden tahsil edecek ve aşağıdaki gibi bir yazı düzenleyecektir.

Bu yazı vergi dairesi tarafından Trafik Tescile gönderilecektir. Size elden verilmeyecektir.
Gelen yazı üzerine Trafik Tescil aracın tescil kaydını ödeme tarihi itibariyle silecek ve bunu Vergi Dairesine bildirecek.
6183 Sayılı Kanun gereği konulan hacizler varsa bildirim beklenmeksizin bu hacizler kaldırılacak.

Hurda araçlara kaç para ödenecek?

Araçlarını Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim edenlere aracın kilosu başına hurda parası ödenecek. Aracın kilosu başına ödenecek tutar 26/12/2017 tarihi itibariyle netleşti. Buna göre otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker, ve çekici türü taşıtlar için bedel ödenecek.

Ödenecek tutar ise aracın tonu başına 224 TL olacak. Kısacası otomobiller için hurda bedeli ödenmeyecek.

Trafikte olmayan araçların borcu silinecek mi?

2005 Model ve altında olup trafikte olmayan, kayıp olan ya da araç olma vasfını yitirmiş tüm araçların borçları silinecek.

Kayıp araçlar için hurda parası verilecek mi?

Kayıp olan araçların borçlarının 1/4’ünün 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan borçlarının tamamı silinecek. Ancak kayıp araçlar için hurda parası ödenmeyecek.

Hurda aracını teslim edip sıfır araç alanlar için ÖTV indirimi sağlanacak mı?

Kanun tasarısında bu yönde bir düzenleme yok.

Çalışır durumda olan ve kullanılan 1997 Model altı araçların hepsini teslim etmek zorunlu mu?

Hayır, böyle bir zorunluluk yok. 

Hurda araçların muayene ve trafik sigortası borçları silinecek mi?

Evet, tüm borçları silinecek.

Aracında icra olanlar yararlanacak mı?

Eğer aracınızda vergi borçları, trafik cezası borçları ile ilgili bir icra varsa bu borçlar silineceğinden icra kaldırılacak ve aracı hurdaya ayırabileceksiniz. Ancak başka bir sebepten dolayı ya da başka bir kurum tarafından ya da banka tarafından konulan haciz varsa bu durumda aracı hurdaya ayıramazsınız. Aracın icra kapsamındaki borçlarını ödemeniz gerekir.

Aracın borcunu yapılandıranlar yasadan yararlanacak mı?

Aracınızın yapılandırılan borçları da silineceğinden yasadan yararlanabileceksiniz.