İşçi Hak ve Alacaklarının Tahsili Nasıl Alınır?

1-) Tazminatın Belirlenmesi

Tarafımıza verilen bilgiler doğrultusunda aylık brüt ücret hesabı yapılarak bilirkişilerce yaklaşık olarak tazminat hesaplaması yapılarak tarafınıza bilgi verilir.

2-) Vekaletname

Konusunda uzman avukatlarımız adına iş davalarına uygun tarafınızdan alınan avukatlık vekaletnamesiyle birlikte işlemleriniz başlatılır.

3-) Arabulucu Başvurusu

Vekaletname alındıktan sonra, 01/01/2018 tarihli iş kanunu uyarınca arabuluculuk başvurusu yapılır. Yaklaşık bir (1) ay içerisinde, süreç sonuçlandırılır.

4-) Yasal Müracaat
Arabuluculuk süreci olumsuz sonuçlanması halinde, yetkili ve görevli mahkelerde dava açılır.

Ücretsiz İş Davası Hukuki Danışmanlık

Sıkça Sorulan Sorular

İşakdim İşveren Tarafından Feshedildi, Hak ve Alacaklarım Nelerdir?

İşverenin fesih haklı nedenle ve geçerli nedenle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.:

İşverenin haklı nedenle feshi halinde, işçiye herhangi bir hak ödenmemektedir Herhalde haklı nedenle fesih olsa dahi, işveren tarafından fazla mesai, yıllık ücretli izin alacağı, ulusal bayram, resmi tatil alacakları dava yoluyla talep edilebilir. İşverenin geçerli nedenle feshi halinde işçiye kıdem, koşulları oluşmuşssa ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin alacağı, maaş alacağı, ulusal bayram, resmi tatil alacakları ödenir.
Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı Hesabı yapılırken, öncelikle işçinin aylık net ücreti belirlenir. Bu net ücret belirlenirken, işçinin işten ayrılış tarihindeki net ücretine varsa ek olarak yan haklarıda (Yol,Yemek,Prim,Bahşiş,vb.) eklerenerek net ücret hesabı yapılır. Çıkan net ücret, brüt ücrete çevrilerek aylık brüt ücret tespit edilir. Tespit edilen brüt ücret, çalışma süresiyle hesaplanarak kıdem tazminatı hesabı yapılır. Her yıl belirlenen tavan brüt ücreti değişiklik göstermektedir. Kıdem tazminatı hesabı yapılırken, aylık brüt ücret, o yılki brüt ücret tavanını geçemez. (2018 tavan brüt ücret tutarı: 5.434,42 TL'dir.)

İş Akdimi Haklı Nedenle Nasıl Feshedebilirim?

5857 Sayılı iş kanunu, işçinin haklı nedenle fesih şartlarını açıkça belirtmiştir. Buradan yola çıkarak fazla mesai yapıp ödemesini alamayan, yıllık ücretli izin kullandırılmayan ve/veya ödemesi yapılmayan, aylık ödenen ücret ile sigorta primlerinin farklılık göstermesi, dini milli bayramlarda çalışan ve hakedişi ödenmeyen vb. nedenlerden dolayı her işçi iş akdini haklı nedenle fesh edebilir. Bu hususta alanında uzman bir avukattan destek alınmasını tavsiye ederiz.

Haklı Nedenle Fesih Neticesinde, Hak ve Alacaklarım Nelerdir?

İş Akdini haklı nedenle fesheden işçi, kıdem, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, dini milli bayram ücreti alacağı, vb. hak ve alacaklara hak kazanır.