Trafik kazası mağduru kişilerin yaşadıkları maddi, manevi zararların giderilmesi amacıyla tazminat alabilirler. Burada trafik kazası tazminatı almak isteyen kişiler açısından yaşanılan kazanın boyutu, niteliğine ve kazada yaralanan kişinin yaralanma döneminde aylık kazancına göre farklı tazminat alınabilmektedir. Söz konusu dava ile ilgili mağduriyetiniz mevcut ise, bu tür davalar uzmanlık gerektiren davalardan olduğundan bu konuda uzman avukatlardan hukuki destek alın.

Trafik Kazalarında Talep Edilecek Tazminatlar Nelerdir ?

1.Ölümlü trafik kazalarında talep edilecek tazminatlar:

  • Bunlar ölen kişinin yakınlarının maddi anlamda destekten yoksun kalmaları sonucu destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Ölen kişinin defin ve cenaze masraflarının karşılanması adına maddi tazminat ya da ölen kişinin ölmeden evvel hastane ve tedavi masraflarının karşılanması için maddi tazminatlar
  • Manevi anlamda yaşanılan keder ve ısdırabın karşılanması adına talep edilebilecek trafik kazası manevi tazminatı da olabilir.

a.Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Kimlerin Talep Edebilir ?

    Trafik kazası neticesinde yaşamını yitirmiş olan kişinin, yaşadığı dönemde destek olduğu ve ölümü ile birlikte onun bu desteğinden yoksun kalan kimselerin maddi anlamda yaşayacakları zararın giderilmesi adına talep edebilecekleri tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı denilmektedir.

    Destekten yoksun kalma tazminatını talep edecek kişiler, müteveffanın eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşleri olabilir. Bunun dışında müteveffanın yaşamında maddi desteğini alan kişilerde bu durumu kanıtlamaları halinde mezkur tazminatı almaya hak kazanırlar. Trafik kazasında çocuklarını kaybeden aile çocuklarının ileride kendilerine maddi anlamda yardımda bulunacağı ve aileye bakacağı karinesinden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Söz konusu tazminat hesaplanırken, çocuğun yaşı, ileride destek olacağı aile fertlerinin yaşları vb. etkenler değerlendir ve neticesinde destekten yoksun kalma tazminatı alınır.

b.Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

    Ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat talep etmek de mümkündür. Burada trafik kazası sonucu vefat eden kişinin yakınlarının yaşadığı üzüntü keder ve ısdırabın bir parça da olsa giderilmesi gayesiyle ölümlü trafik kazası tazminatı olarak maddi tazminat talep edilebilir. Ölümlü trafik kazası tazminatı hususunda talep edilecek olan manevi tazminata ilişkin takdir yetkisi hakime aittir. Hakim ölümlü trafik kazası sonucu manevi tazminat kararı verirken, maddi tazminatta olduğu gibi yaşanılan maddi zararın incelenmesi ve hesaplanması yöntemi izlemeyip, takdir kullanır. Burada trafik kazası sonucu vefat eden kişinin ekonomik durumu, yakınlarının olaydan etkilenmeleri gibi hususları gerçekleri dikkate alarak hakkaniyete uygun bir şekilde manevi tazminata hükmeder.

2.Yaralamalı Trafik Kazalarında Talep Edilecek Tazminatlar:

Yaralamalı trafik kazalarında kaza sonucu yaralanan kişinin

– Hastane ve tedavi masraflarına ilişkin tazminat talepleri,

– Yaralanma sonucu tedavi sürecinde evde geçirdiği ve çalışmadığı süreler için mahrum kalınan maddi zararın tazmini

– Kaza sonrası yaşanılan üzünti ve kederden dolayı manevi tazminat

a.Yaralanmalı Trafik Kazası Sonucu Tedavi Masrafları

    Yaralamalı trafik kazası tazminatı için talep edilebilecek maddi zararlardan birisi trafik kazası sonucu yaralanan kişinin hastane ve tedavi masraflarıdır. Burada kaza sonucu yaralanan kişinin tedavisinin yapılması aşamasında ödeyeceği masraf ve giderler davalıdan talep edilebilir.

b.Yaralamalı Trafik Kazası Sonucu İş Göremezlik Tazminatı

    Trafik kazaları sonucunda yaralanan kişinin, bu yaralanma boyutu farklı şekillerde olabilir. Bunlar, uzuv kayıpları, kısmi ya da tamamen felç olma, mesleğini icra edebilmesini engelleyecek oranda kazanma gücünden yoksun kalma vb. durumlar söz konusu olabilir. Burada yaralanmalı trafik kazası sonucu geçici veya kalıcı rapor ile iş göremezlik tazminatı, davalı kişi ve/veya kurumdan müştereken ve müteselsilen talep edilebilmektedir..