Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu araç işletilmesinden doğan kazalarda sorumluluk, tehlike esasına göre belirlenir. Trafik kazalarının yoğunlukta olması, can ve mal kaybının her türlü önleme rağmen önüne geçilememesi bu tür sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunu bu şekilde bir sorumluluk türü öngörmüş olsa da demiryolu işletmelerinin (Tren kazaları, tramvay kazaları vb.) müdahil olduğu kazalarda tehlike sorumluluğu üzerinden hareket edilmeyecektir.

Tren Motorlu Araç Mıdır ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’na bağlı olarak faaliyet gösteren trenler , Yargıtay tarafından motorlu araç kabul edilmektedir. Her ne kadar doktrinde trenlerin motorlu araç olmadığı görüşünü savunanlar olsa da trenin motorlu araç olduğunun tarafımızca da kabulü gerekir. Nitekim tren ve tramvay da karayolları üzerinde trafiğe karışmakta ve tehlike arzetmektedir. İşbu nedenle trenin motorlu araç sayılması gerektiği açıktır.

Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Trafik Kazası Neticesinde Maddi Manevi Tazminat

Hemzemin geçit üzerinde meydana gelen tren ve motorlu araçların çarpışması neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde çözümlenecektir. Hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında da prosedür aynı şekilde işleyecek, ölümlü veya yaralamalı tren kazası olması halinde  zarar gören kişiler maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanacaktır.

Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme Sorunu

Bugün birçok tramvay kazası ve tren kazası olmakta ve açılacak davalarda muhatap birçok kez idare olmaktadır. Haliyle idarenin taraf olacağı davaların yoğunlukla İdare Mahkemelerinde görülmesi ve usülünün farklı olması akıllara tren kazalarını getirmekte, böyle bir durumda görevli mahkemenin tayinin nasıl olacağı önem taşımaktadır. Bu nedenle Uyuşmazlık Mahkemelerinin vermiş olduğu bazı kararları şu şekildedir;

  • Belediyeye ait tramvayın yaya geçidinden geçmekte olan bir yayaya çarpması halinde meydana gelen trafik kazası adli yargı yerinde çözümlenmelidir.
  • Hemzemin geçitte tren ve karayolu taşıtının çarpışması şeklinde meydana gelen trafik kazası adli yargı yerinde çözümlenmelidir.
  • Trenden düşerek sakat kalan yolcunun açacağı maddi manevi tazminat davası da adliye yargı yerinde çözümlenmelidir.
  • Hemzemin geçitten karayolu taşıtı ile çarpışan trenin makinistinin ölmesi halinde, mirasçılarının idari yargıda dava açmaları gerekmektedir.
  • Trenden düşerek ölen yolcunun mirasçılarının açacağı maddi ve manevi tazminat davası adli yargı yerinde çözümlenmelidir.

Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme

Hemzemin geçitte meydana gelecek trafik kazaları (tren-karayolu taşıtı) neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında yetkili mahkeme genel esaslara göre belirlenecektir. Buna göre haksız fiilin olduğu yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Zamanaşımı

Hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenen 2 yıllık zamanaşımı süresi uygulansa da ceza davaları zaman aşımını durduran unsurlardan olması nedeniyle zaman aşımı süresinin uzamasına etki etmektedir. Bu nedenle her vaka, kendine münhasır olacağından alanında uzman hukukçudan destek alınması gerekmektedir.  

Devlet Demiryolları ve Tren Makinistinin Kusur Oranlarının Önemi

Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalarda, diğer kaza türlerinde olduğu gibi tehlike sorumluluğu esası kabul edilmemektedir.

Bu nedenle tren makinisti ve idarenin gerekli önlemleri almaları ve kusursuz olduklarının tespit edilmesi halinde maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilecektir. Nitekim Yargıtay 19. Hukuk Dairesi bir kararında ‘…Trenlerin motorlu araç olması karşısında, Devlet Demiryolları’nın işleten olduğu, hemzemin geçitlerde karayolları trafiğine karıştığı anda üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı KTK’ya göre sorumlu tutur. Hemzemin geçit dışında Devlet Demiryolları, Türk Borçlar Kanununun adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin maddesi gereğince kusursuz sorumluluk esasları çerçevesinde sorumludur. Bu bağlamda, somut olayda davalı Devlet Demiryollarının hemzemin geçitte karayoluna girdiği anda meydana gelen trafik olayı nedeniyle eylemlerinden sorumlu olduğu tren makinistinin kusurlu bulunmadığı, yönetimin alması gerekli tüm önlemleri aldığı saptanmıştır. Böylece, davalı ve adamlarına yöneltilmesi olanaklı bir kusur bulunmadığından açılan davanın reddi gerekir…’ diyerek tehlike sorumluluğu ilkesinin benimsenmediği belirtilmiş ve kusur oranlarının önemine dikkat çekmiştir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Avukat İle Yürütülmesi

Hemzemin geçitte meydana gelen tren ve karayolu taşıtlarının çarpışması neticesinde zararın giderilmesine yönelik olarak açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının Hukuk Büromuzca takip edilmesi için iletişime geçebilirsiniz.