Veraset ilamı, kısaca mirasçıları gösteren belgedir. Ölüm halinde, murisin mirasçılarının kim olduğu, mirasçılık hakkına kimlerin sahip olduğu bu belgede gösterilir. Veraset ilamında adı mirasçı olarak geçenler, murisin (vefat eden kimsenin) mirasından pay almaya hak kazanacaklardır.

    Veraset ilamında, mirasçılarla birlikte, mirasçıların hangi oranda hak sahibi olduğu da gösterilmektedir. Bu oran, malların bölüştürülmesi açısından önem arz etmektedir. Zira, tapuda bir gayrimenkul mevcutsa, veraset ilamında belirtilen oran uyarınca bölüştürülecektir. Yine bankada bir para varsa, bu para da yine veraset ilamında gösterilen miktarda bölüştürülecektir.

Veraset ilamını nereden nasıl alınır ?
    Veraset ilamını almak için iki şekilde de alınabilmektedir. Birincisi noter, diğeri sulh hukuk mahkemeleridir.
• SULH HUKUK MAHKEMELERİ
    Sulh hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Sulh Hukuk Mahkemesi nüfus kaydınızı ilgili nüfus biriminden talep edecektir. Müzekkere cevabı geldikten sonra mahkemece tanık dinlenmesine yer olmadığı düşünülüyorsa bir duruşma ile veraset ilamını alabilirsiniz. Sulh Hukuk Mahkemelerinde işlemler biraz daha uzun sürdüğünden, veraset ilamının noterden çıkarılması daha kolay olur. Fakat noterde nufüs kayıtlarında yabancılık unsuru olması ve nufüs kayıtlarına ulaşılamaması halinde veraset ilamı için sulh hukuk mahkemesinde dava açmak şarttır.
• NOTERLER
   Notere veraset ilamı için başvurduğunuzda öncelikle nüfus kayıtlarınız incelenerek mirasçı olup olmadığınıza bakılacaktır. Nüfus kayıtlarına göre, mirasçı olmanızın tespitinden sonra Medeni Kanun uyarınca miras paylarını ve mirasçıları gösteren veraset ilamı tarafınıza verilecektir.
Noterden alınan veraset ilamı ile hak kaybı olduğunu ya da menfaat ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız, noterden alınan bu veraset ilamına karşı yapılacak itirazlarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.